Search for: Search:

Değerlerimiz

Yarım asırı aşan yolculuğumuz esnasında oluşan değerlerimizin bizi bir arada tuttuğunu bilir, içeride ve dışarıda aramıza yeni katılan tüm paydaşlarımızın değerlerimizi içselleştirmesi için destekleriz.

 

Şeffaflık

Açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışırız, çalışanlarımızın fikirlerine değer verir, kurum içi kararlarda ortak fikirlerle ilerleriz.

 

 Dürüstlük

Kendimize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst, şeffaf ve adil olmak önceliğimizdir. Yerine getirebileceğimiz sözler verir ve takip ederiz. İçeride ve dışarıda ahlaki değerlere bağlı, karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurarız.

 

İş birliği

Başarılı sonuçlar için birlikte çalışmanın gerekliliğine inanırız. Görev tanımlarımıza bağlı kalmaz, birlikte düşünür birlikte hareket ederiz. Çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerini doğru gözlemler, kendileri ve işimiz için değer yaratmalarını destekleriz.

 

Girişimcilik

İleri görüş, yenilikçilik ve sürekli gelişimi önemseriz. Hep daha iyisini ve yenisini üretmek için çalışır tüm yenilikçi üretimlerimizin müşterilerimizin hayatını daha da iyileştirdiğinin bilincinde hareket ederiz.

 

Güvenilirlik

Tüm faaliyet alanlarımızda hizmetlerimiz ve çalışanlarımız ile iş ortaklarımız için daima güvenilir bir tedarikçi olmayı amaçlarız. Güvenilirliğimizin; dürüstlüğümüz ve yerine getirilebilir taahhütlerimizin zamanında gerçekleştirilmesi ile oluştuğunu bilir davranışlarımızı bu değerler doğrultusunda geliştiririz.